Đai bẫy thú rừng, đào được củ sâm Ngọc Linh gần 1kg

Thân và củ của nấm Linh Chi được người dân Xê đăng đào được.
Thân và củ của nấm Linh Chi được người dân Xê đăng đào được.
Thân và củ của nấm Linh Chi được người dân Xê đăng đào được.
Lên top