Đặc sắc đường hoa Cần Thơ trước giờ khai mạc

Mô hình linh vật chú cho bên những nhạc cụ đờn ca tài tử đặc trưng của Nam Bộ (ảnh: P.V)
Mô hình linh vật chú cho bên những nhạc cụ đờn ca tài tử đặc trưng của Nam Bộ (ảnh: P.V)