Đặc công cầu Rạch Chiếc

Ông Nguyễn Đức Thọ (bìa trái) và các đồng đội chụp ảnh tại Cầu Rạch Chiếc trong sáng 30.4.1975 sau khi quân ta đã tiến vào giải phóng Sài Gòn.
Ông Nguyễn Đức Thọ (bìa trái) và các đồng đội chụp ảnh tại Cầu Rạch Chiếc trong sáng 30.4.1975 sau khi quân ta đã tiến vào giải phóng Sài Gòn.
Ông Nguyễn Đức Thọ (bìa trái) và các đồng đội chụp ảnh tại Cầu Rạch Chiếc trong sáng 30.4.1975 sau khi quân ta đã tiến vào giải phóng Sài Gòn.
Lên top