Đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh bị gãy chân

Thí sinh Nguyễn Hoàng Oanh trong ngày làm thủ tục chiều 6.7 - Ảnh: PĐ
Thí sinh Nguyễn Hoàng Oanh trong ngày làm thủ tục chiều 6.7 - Ảnh: PĐ
Thí sinh Nguyễn Hoàng Oanh trong ngày làm thủ tục chiều 6.7 - Ảnh: PĐ
Lên top