Đã xảy ra 143 sự cố đê điều song nguy cơ còn tiếp diễn vì bão Khanun sắp đổ bộ

Đê sông Chu (Thanh Hóa) bị rạn nứt khiến người dân lo lắng. Ảnh: T.H
Đê sông Chu (Thanh Hóa) bị rạn nứt khiến người dân lo lắng. Ảnh: T.H
Đê sông Chu (Thanh Hóa) bị rạn nứt khiến người dân lo lắng. Ảnh: T.H
Lên top