Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Đã tìm thấy toàn bộ thi thể 4 thuyền viên bị mất tích do chìm tàu

Người nhà khóc khi thi thể thuyền viên được đưa vào bờ
Người nhà khóc khi thi thể thuyền viên được đưa vào bờ