Đã tìm thấy nữ du khách nước ngoài trốn cách ly ở Đà Nẵng

Trong lúc Đà Nẵng đang kiểm soát gắt gao du khách và cả công dân đến từ vùng dịch thì một người quốc tịch Mỹ đã trốn khỏi nơi cách ly.
Trong lúc Đà Nẵng đang kiểm soát gắt gao du khách và cả công dân đến từ vùng dịch thì một người quốc tịch Mỹ đã trốn khỏi nơi cách ly.
Trong lúc Đà Nẵng đang kiểm soát gắt gao du khách và cả công dân đến từ vùng dịch thì một người quốc tịch Mỹ đã trốn khỏi nơi cách ly.
Lên top