Đã tìm ra tàu hàng tông chìm tàu cá, bỏ mặc ngư dân không cứu

Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định làm việc với đại diện tàu biển Pacific Express. Ảnh: Nguyễn Hồng
Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định làm việc với đại diện tàu biển Pacific Express. Ảnh: Nguyễn Hồng
Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định làm việc với đại diện tàu biển Pacific Express. Ảnh: Nguyễn Hồng
Lên top