Đã tìm được 3 tàu đánh cá bị mất liên lạc khi bão Conson sắp đổ bộ

Người dân chằng chống nhà cửa ứng phó với bão Conson. Ảnh: ST
Người dân chằng chống nhà cửa ứng phó với bão Conson. Ảnh: ST
Người dân chằng chống nhà cửa ứng phó với bão Conson. Ảnh: ST
Lên top