Đã sơ tán được gần 100.000 dân ven biển miền Trung đi tránh bão số 9

Các địa phương từ Đà Nãng đến Khánh Hòa đã sơ tán gần 100.000 dân đi tránh bão số 9. Bộ đội đưa dân xã đảo Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam vào bờ trú bão. Ảnh: NC
Các địa phương từ Đà Nãng đến Khánh Hòa đã sơ tán gần 100.000 dân đi tránh bão số 9. Bộ đội đưa dân xã đảo Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam vào bờ trú bão. Ảnh: NC
Các địa phương từ Đà Nãng đến Khánh Hòa đã sơ tán gần 100.000 dân đi tránh bão số 9. Bộ đội đưa dân xã đảo Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam vào bờ trú bão. Ảnh: NC
Lên top