Đà Nẵng: Yêu cầu tạm dừng một phần hoạt động của nhà máy thép gây ô nhiễm

Người dân vây kín tại 2 nhà máy gây ô nhiễm
Người dân vây kín tại 2 nhà máy gây ô nhiễm
Người dân vây kín tại 2 nhà máy gây ô nhiễm

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM