Đà Nẵng yêu cầu người dân ra vào thành phố khai báo y tế online

Đà Nẵng yêu cầu người dân ra vào thành phố khai báo y tế online. Ảnh: TT
Đà Nẵng yêu cầu người dân ra vào thành phố khai báo y tế online. Ảnh: TT
Đà Nẵng yêu cầu người dân ra vào thành phố khai báo y tế online. Ảnh: TT
Lên top