Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc Công an giải trình về thông tin tài sản

Ông Nguyễn Thanh Quang – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng cho biết lãnh đạo thành phố đang yêu cầu Giám đốc Công an làm báo cáo giải trình về thông tin tài sản. Ảnh: TT
Ông Nguyễn Thanh Quang – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng cho biết lãnh đạo thành phố đang yêu cầu Giám đốc Công an làm báo cáo giải trình về thông tin tài sản. Ảnh: TT
Ông Nguyễn Thanh Quang – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng cho biết lãnh đạo thành phố đang yêu cầu Giám đốc Công an làm báo cáo giải trình về thông tin tài sản. Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top