Đà Nẵng yêu cầu các chợ hoa sớm dừng hoạt động

Người dân Đà Nẵng đồng loạt tham gia ngày thứ 7 và chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp để dọn dẹp phố phường đón Tết.
Người dân Đà Nẵng đồng loạt tham gia ngày thứ 7 và chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp để dọn dẹp phố phường đón Tết.
Người dân Đà Nẵng đồng loạt tham gia ngày thứ 7 và chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp để dọn dẹp phố phường đón Tết.
Lên top