Đà Nẵng xử phạt 96 trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm gần 1 tỉ đồng

Đà Nẵng xử phạt 96 trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm gần 1 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Thuỳ Anh
Đà Nẵng xử phạt 96 trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm gần 1 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Thuỳ Anh
Đà Nẵng xử phạt 96 trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm gần 1 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Thuỳ Anh
Lên top