Đà Nẵng xin 22 tỉ tiền ngân sách để trả nợ... đua thuyền buồm

Tham gia cuộc đua thuyền quanh thế giới từ năm 2016 đến nay Đà Nẵng phải xin tiền ngân sách để trả nợ. Ảnh: BV
Tham gia cuộc đua thuyền quanh thế giới từ năm 2016 đến nay Đà Nẵng phải xin tiền ngân sách để trả nợ. Ảnh: BV
Tham gia cuộc đua thuyền quanh thế giới từ năm 2016 đến nay Đà Nẵng phải xin tiền ngân sách để trả nợ. Ảnh: BV
Lên top