Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 cho 1000 nhân viên sân bay quốc tế Đà Nẵng

Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 cho 1000 nhân viên sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: TT
Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 cho 1000 nhân viên sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: TT
Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 cho 1000 nhân viên sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: TT
Lên top