Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đà Nẵng xem xét quy hoạch lại bến xe thành phố

Bến xe phía nam Đà Nẵng vắng tanh vì quy hoạch thay đổi. Ảnh: TT
Bến xe phía nam Đà Nẵng vắng tanh vì quy hoạch thay đổi. Ảnh: TT