Đà Nẵng xem xét lại vị trí di dời ga đường sắt

Đà Nẵng xem xét lại vị trí di dời ga đường sắt. Ảnh: NĐ
Đà Nẵng xem xét lại vị trí di dời ga đường sắt. Ảnh: NĐ
Đà Nẵng xem xét lại vị trí di dời ga đường sắt. Ảnh: NĐ
Lên top