Đà Nẵng xem xét bỏ giãn cách theo Chỉ thị 16 ở 4 phường nếu kiểm soát tốt

2 ngày nữa Đà Nẵng xem xét bỏ giãn cách theo Chỉ thị 16 ở các phường. Ảnh: TT
2 ngày nữa Đà Nẵng xem xét bỏ giãn cách theo Chỉ thị 16 ở các phường. Ảnh: TT
2 ngày nữa Đà Nẵng xem xét bỏ giãn cách theo Chỉ thị 16 ở các phường. Ảnh: TT
Lên top