Đà Nẵng: Xác minh thông tin về du khách Hồng Kông nhiễm COVID-19

Thời gian qua, Đà Nẵng vẫn giám sát chặt chẽ mọi du khách đến thành phố để phòng chống dịch bệnh COVID-19
Thời gian qua, Đà Nẵng vẫn giám sát chặt chẽ mọi du khách đến thành phố để phòng chống dịch bệnh COVID-19
Thời gian qua, Đà Nẵng vẫn giám sát chặt chẽ mọi du khách đến thành phố để phòng chống dịch bệnh COVID-19

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top