Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đà Nẵng xác minh phản ánh quán ăn “chặt chém” nhóm ca sĩ