Đà Nẵng viếng hương, thăm hỏi các nhân chứng Hoàng Sa

Đà Nẵng thắp hương, thăm hỏi các nhân chứng Hoàng Sa nhân ngày 19.1. Ảnh: TT
Đà Nẵng thắp hương, thăm hỏi các nhân chứng Hoàng Sa nhân ngày 19.1. Ảnh: TT
Đà Nẵng thắp hương, thăm hỏi các nhân chứng Hoàng Sa nhân ngày 19.1. Ảnh: TT
Lên top