Đà Nẵng: Văn phòng UBND TP điều hơn 60 công chức phục vụ một đám tang