Đà Nẵng vận động nam giới để phòng chống bạo lực gia đình

Đà Nẵng bước đầu thành công với mô hình CLB “Nam giới tiên phong” trong công tác phòng chống BLGĐ. Ảnh: UN
Đà Nẵng bước đầu thành công với mô hình CLB “Nam giới tiên phong” trong công tác phòng chống BLGĐ. Ảnh: UN
Đà Nẵng bước đầu thành công với mô hình CLB “Nam giới tiên phong” trong công tác phòng chống BLGĐ. Ảnh: UN
Lên top