Đà Nẵng vận động bác sĩ, đảng viên khu cách ly tham gia chống dịch

Đà Nẵng vận động bác sĩ, đảng viên khu cách ly tham gia chống dịch. Ảnh: TT
Đà Nẵng vận động bác sĩ, đảng viên khu cách ly tham gia chống dịch. Ảnh: TT
Đà Nẵng vận động bác sĩ, đảng viên khu cách ly tham gia chống dịch. Ảnh: TT
Lên top