Đà Nẵng: Va chạm với xe trộn bêtông, một cháu bé tử vong