Đà Nẵng ủng hộ 10 tỉ đồng, mong TPHCM vững vàng vượt qua dịch COVID-19

Đà Nẵng ủng hộ 10 tỉ đồng, mong TPHCM vững vàng vượt qua dịch COVID-19. Ảnh: TT
Đà Nẵng ủng hộ 10 tỉ đồng, mong TPHCM vững vàng vượt qua dịch COVID-19. Ảnh: TT
Đà Nẵng ủng hộ 10 tỉ đồng, mong TPHCM vững vàng vượt qua dịch COVID-19. Ảnh: TT
Lên top