Đà Nẵng ứng dụng công nghệ để hỗ trợ, giám sát F1 cách ly tại nhà

Chốt phong tỏa cứng ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Chốt phong tỏa cứng ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Chốt phong tỏa cứng ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Lên top