Đà Nẵng truy tìm kẻ giả mạo VTV, tung tin cầu Rồng bị gãy đôi