Đà Nẵng trưng dụng Cung thể thao Tiên Sơn làm bệnh viện dã chiến

Đà Nẵng trưng dụng Cung thể thao Tiên Sơn làm bệnh viện dã chiến. Nguồn Tran Thuy
Đà Nẵng trưng dụng Cung thể thao Tiên Sơn làm bệnh viện dã chiến. Nguồn Tran Thuy
Đà Nẵng trưng dụng Cung thể thao Tiên Sơn làm bệnh viện dã chiến. Nguồn Tran Thuy
Lên top