Đà Nẵng: Trồng cây làm giàu rừng, phục hồi sinh cảnh ở bán đảo Sơn Trà

Người dân Đà Nẵng trồng cây làm giàu rừng, phục hồi sinh cảnh ở bán đảo Sơn Trà. Ảnh: NVCC
Người dân Đà Nẵng trồng cây làm giàu rừng, phục hồi sinh cảnh ở bán đảo Sơn Trà. Ảnh: NVCC
Người dân Đà Nẵng trồng cây làm giàu rừng, phục hồi sinh cảnh ở bán đảo Sơn Trà. Ảnh: NVCC