Đà Nẵng trắng đêm di tản người dân trước cơn bão số 5

Người dân Đà Nẵng được đưa đi di tản để trú bão số 5. Ảnh: Hoà Hải
Người dân Đà Nẵng được đưa đi di tản để trú bão số 5. Ảnh: Hoà Hải
Người dân Đà Nẵng được đưa đi di tản để trú bão số 5. Ảnh: Hoà Hải
Lên top