Đà Nẵng tổ chức “tủ sách mini di động” phục vụ người cách ly

Những công dân Việt Nam và cả người nước ngoài tại các khu cách ly tập trung ở Đà Nẵng sẽ có tủ sách di động để hỗ trợ đời sống tinh thần
Những công dân Việt Nam và cả người nước ngoài tại các khu cách ly tập trung ở Đà Nẵng sẽ có tủ sách di động để hỗ trợ đời sống tinh thần
Những công dân Việt Nam và cả người nước ngoài tại các khu cách ly tập trung ở Đà Nẵng sẽ có tủ sách di động để hỗ trợ đời sống tinh thần
Lên top