Đà Nẵng tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong tháng 7, xét nghiệm 16.226 người

Đà Nẵng tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong tháng 7, xét nghiệm 16.226 người. Ảnh: TT
Đà Nẵng tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong tháng 7, xét nghiệm 16.226 người. Ảnh: TT
Đà Nẵng tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong tháng 7, xét nghiệm 16.226 người. Ảnh: TT
Lên top