Đà Nẵng tổ chức lại chốt giám sát dịch sau khi bị phê bình

Lên top