Đà Nẵng tổ chức 4 điểm bán thực phẩm thiết yếu ở 3 quận

Người dân mua lương thực khi nghe thông tin Đà Nẵng sẽ "đóng cửa tuyệt đối" trong 7 ngày. Ảnh: Thanh Chung
Người dân mua lương thực khi nghe thông tin Đà Nẵng sẽ "đóng cửa tuyệt đối" trong 7 ngày. Ảnh: Thanh Chung
Người dân mua lương thực khi nghe thông tin Đà Nẵng sẽ "đóng cửa tuyệt đối" trong 7 ngày. Ảnh: Thanh Chung
Lên top