Đà Nẵng tìm người từng đến lò mổ Đà Sơn và Cảng cá Thọ Quang

Đà Nẵng tìm khẩn người đến lò mổ Đà Sơn và Cảng cá Thọ Quang. Ảnh: TT
Đà Nẵng tìm khẩn người đến lò mổ Đà Sơn và Cảng cá Thọ Quang. Ảnh: TT
Đà Nẵng tìm khẩn người đến lò mổ Đà Sơn và Cảng cá Thọ Quang. Ảnh: TT
Lên top