Đà Nẵng tìm giải pháp hồi sinh “Con đường biển đẹp nhất Việt Nam”