Đà Nẵng tìm cách vực dậy kinh tế sau năm tăng trưởng âm

Khởi công khu công viên phần mềm số 2 tại Đà Nẵng. Công nghiệp công nghệ cao đang được Đà Nẵng chọn là ngành kinh tế mũi nhọn giúp phục hồi kinh tế. Ảnh: Minh Trang
Khởi công khu công viên phần mềm số 2 tại Đà Nẵng. Công nghiệp công nghệ cao đang được Đà Nẵng chọn là ngành kinh tế mũi nhọn giúp phục hồi kinh tế. Ảnh: Minh Trang
Khởi công khu công viên phần mềm số 2 tại Đà Nẵng. Công nghiệp công nghệ cao đang được Đà Nẵng chọn là ngành kinh tế mũi nhọn giúp phục hồi kinh tế. Ảnh: Minh Trang
Lên top