Đà Nẵng tiêu hủy hơn 1.400 ấn phẩm thiếu Hoàng Sa, Trường Sa

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM