Đà Nẵng tiếp tục xét nghiệm SARS-CoV-2 trên toàn thành phố

Đà Nẵng tiếp tục tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 trên toàn thành phố. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng tiếp tục tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 trên toàn thành phố. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng tiếp tục tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 trên toàn thành phố. Ảnh: Thanh Chung
Lên top