Đà Nẵng: Tiếp tục kỷ luật cảnh cáo Nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

Đà Nẵng kỷ luật cảnh cáo Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ (bên phải). Ảnh: BĐN
Đà Nẵng kỷ luật cảnh cáo Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ (bên phải). Ảnh: BĐN
Đà Nẵng kỷ luật cảnh cáo Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ (bên phải). Ảnh: BĐN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM