Đà Nẵng: Thưởng học bổng du học; 20 đến 200 triệu đồng cho sinh viên

Đà Nẵng “Nuôi dưỡng ước mơ” cho sinh viên vượt khó hiểu học. Ảnh: Công Tâm
Đà Nẵng “Nuôi dưỡng ước mơ” cho sinh viên vượt khó hiểu học. Ảnh: Công Tâm
Đà Nẵng “Nuôi dưỡng ước mơ” cho sinh viên vượt khó hiểu học. Ảnh: Công Tâm
Lên top