Đà Nẵng thực hiện phòng chống dịch mạnh hơn Chỉ thị 16 từ 18h ngày 31.7

Đà Nẵng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch mạnh hơn Chỉ thị 16 từ 18h ngày 31.7. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch mạnh hơn Chỉ thị 16 từ 18h ngày 31.7. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch mạnh hơn Chỉ thị 16 từ 18h ngày 31.7. Ảnh: Thanh Chung
Lên top