Đà Nẵng thu hơn 500 tỉ đồng tiền dân nợ, chậm nộp khi mua đất tái định cư

Đà Nẵng có hơn 3.000 hồ sơ đất tái định cư nợ tiền ngân sách. Ảnh: T.H
Đà Nẵng có hơn 3.000 hồ sơ đất tái định cư nợ tiền ngân sách. Ảnh: T.H
Đà Nẵng có hơn 3.000 hồ sơ đất tái định cư nợ tiền ngân sách. Ảnh: T.H
Lên top