Đà Nẵng thông báo tàu thuyền tránh áp thấp mới trên Biển Đông

Đà Nẵng thông báo tàu thuyền tránh áp thấp mới trên Biển Đông. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng thông báo tàu thuyền tránh áp thấp mới trên Biển Đông. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng thông báo tàu thuyền tránh áp thấp mới trên Biển Đông. Ảnh: Hữu Long
Lên top