Đà Nẵng: Thiếu sót trong mua sắm tài sản công, nhiều cá nhân bị kiểm điểm

Âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng.
Âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng.
Âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng.
Lên top