Đà Nẵng: Thêm 300 sinh viên Đại học Đông Á có cơ hội học tập, làm việc tại Nhật Bản