Đà Nẵng - “Thành phố sự kiện” và những khoảng trống về đêm

Đà Nẵng vẫn chưa có “nền kinh tế đêm” xứng tầm với một “thành phố sự kiện” để níu chân khách du lịch. Ảnh: Tư liệu
Đà Nẵng vẫn chưa có “nền kinh tế đêm” xứng tầm với một “thành phố sự kiện” để níu chân khách du lịch. Ảnh: Tư liệu
Đà Nẵng vẫn chưa có “nền kinh tế đêm” xứng tầm với một “thành phố sự kiện” để níu chân khách du lịch. Ảnh: Tư liệu
Lên top